Преводи са, на и између језика земаља Југоисточне Европе
Штампа

Von Hegel zu Nietzsche. Der revolutionäre Bruch im Denken des 19. Jahrhunderts.

Левит, Карл.

307 loewith von hegelОва класична студија о историји немачког духа у XIX веку разматра судбину хегеловског мишљења: преображај и преформулисање филозофије апсолутног духа код Маркса и Кјеркегора, те трансформацију историјског мишљења у захтев за вечношћу код Ничеа. Прво издање књиге објављено је 1941. године у Њујорку.

Књига Von Hegel zu Nietzsche. Der revolutionäre Bruch im Denken des 19. Jahrhunderts/Од Хегела до Ничеа: револуционарни прелом у мишљењу деветнаестог вијека Карла Левита објављена је на румунском језику (одломак) под насловом De la Hegel la Nietzsche. Ruptura revoluţionară în gândirea secolului al nouăsprezecelea, у преводу Марије-Магдалене Ангелеску. Издавач: Такт, Клуж-Напока.