Преводи са, на и између језика земаља Југоисточне Европе

преводиоци/преводитељке

Штампа

Босто, Сулејман

bosto_sulejman
© pen bih
Проф. др Сулејман Босто студирао је филозофију на Филозофском факултету у Сарајеву. Недуго потом почео је да ради као научни асистент на истом факултету. Након студијског боравка у Франкфурту на Мајни и још неколико година рада на факултету у звању асистента, докторирао је 1985. и постао доцент. Уследили су истраживачки боравци у Британској академији наука и у Мајнцу. 2000. године постао је професор. Сулејман Босто је члан Филозофског друштва Хрватске, Филозофског истраживачког центра Академије уметности и наука Босне и Херцеговине, Биоетичког форума за Југоисточну Европу, као и члан редакција неколико стручних часописа. Објавио је преко 50 научних студија и чланака, две књиге и бројне преводе филозофских дела.