Преводи са, на и између језика земаља Југоисточне Европе

аутори/ауторке

Штампа

Левит, Карл

.

loewith karlКарл Левит рођен је 1897. године у Минхену. Студирао је филозофију и биологију у Минхену и Фрајбургу код Едмунда Хусерла и његовог асистента Мартина Хајдегера, те код зоолога Ханса Шпемана. Када се вратио у Минхен Левит је 1923. докторирао код Морица Гајгера студијом Auslegung von Nietzsches Selbst-Interpretation und von Nietzsches Interpretationen [Тумачење Ничеове само-интерпретације и Ничеових интерпретација]. Пошто је неко време радио као кућни учитељ на имању у Мекленбургу, 1924. отишао је са Хајдегером у Марбург, где се спријатељио са Леом Штраусом, Герхардом Кригером и Ханс-Георгом Гадамером. Хабилитовао се 1928. код Хајдегера радом из области феноменологије Das Individuum in der Rolle des Mitmenschen [Индивидуа у улози ближњег]. Због јеврејског порекла 1935. одузето му је право да предаје. Годину дана раније Левит је емигрирао у Рим. Године 1936. добио је професуру на Царском универзитету у Сендају (Јапан), а 1941. преселио се у САД. Захваљујући залагању Паула Тилиха и Рајнхолда Нибура Левит је почео да ради на Теолошком семинару у Хартфорду. Године 1949. постао је професор на Новој школи за социјална истраживања у Њујорку. Године 1952. вратио се у Немачку, где је предавао на Универзитету у Хајделбергу, све до одласка у пензију 1964. Карл Левит умро је 1973. године у Хајделбергу.