Преводи са, на и између језика земаља Југоисточне Европе

преводиоци/преводитељке

Штампа

Красни, Јан

krasni_jan
Јан Красни рођен је 1984. године у Београду. После матуре у Музичкој гимназији „Станковић" студирао је немачки језик и књижевност на универзитетима у Београду и Ростоку и теорију медија на Универзитету у Констанцу. Досад је заједно са Златком Красним превео збирке поезије Михаела Шпајера / Michael Speier, Дунавски и други гени / Donau-Gene und andere (Меридијани, Смедерево, 2008) и Кита Лоренца / Kito Lorenc, Други језик / Andеre Sprache (Златни кључ Смедерева, Смедерево 2008). Ова збирка добила је награду „Златни кључ Смедерева". Превео је још увек необјављену књигу Георга фон Хибенета / Georg von Hübbenet, 35 година као подстанар социјализма / 35 Jahre Untermieter des Sozialismus (Информатика, Београд, у плану за 2010).

Заједно са Јоахимом Детлефсом / Joachim Dethlefs превео је на немачки језик песме Душке Врховац (Интернет - издање. 2007) и Исповест Аљине Воробејеве Драгана Мијаиловића. Заједно са Златком Красним уредио је српско издање аустријског часописа за књижевност „Подијум", за који је превео и прилоге (септембар 2009).

Од октобра 2009. године Красни ће радити као доцент на Филолошком факултету у Београду.