Преводи са, на и између језика земаља Југоисточне Европе

преводиоци/преводитељке

Штампа

Костић-Томовић, Јелена

kostic-tomovic jelenaДр Јелена Костић-Томовић (1973) студирала је германистику у Београду и Гетингену. Докторирала је на Филолошком факултету у Београду (2007) радом из области лексикологије и теорије превођења. Од 1999. ради на Филолошком факултету у Београду, где је 2013. постала професорка германистичке лингвистике. Поред бројних научних радова, 2013. објавила је монографију Творба речи у немачком језику. Председница је Гетеовог друштва у Београду од 2010. године. Професионално се бави књижевним и конференцијским превођењем од 2000. и чланица је Друштва симултаних и консекутивних преводилаца Србије (DSKPS/ACIS). Најзначајнији књижевни преводи: Е. Јелинек: Љубавнице и Болест или Модерне жене, Б. Брехт: Софоклова Антигона, Ф. Ведекинд: Лулу, М. фон Мајенбург: Ватрено лице и Паразити, Р. Шимелпфениг: Push up 1-3, Ф. Рихтер: Оковани ледом.