Преводи са, на и између језика земаља Југоисточне Европе
Штампа

Café Nostalgija

Стојић, Миле.

255 stojic nostalgijaКолумне и есеје сакупљене у овој књизи Миле Стојић објављивао је од 2001. до 2007. године у различитим новинама и часописима. Текстови који поседују снажне лирске елементе баве се широким распоном тема: ратом у Босни, бекством из Сарајева и егзилом, породицом, познатим личностима из историје књижевности и културе итд. Стојић се меланхолично и уз фину иронију осврће на прошлост Европе, описујући истовремено и њену садашњост.

Збирка есеја Café Nostalgija Милета Стојића објављена је на македонском језику (одомак) под насловом Кафе Носталгија, у преводу Бранка Цветкоског. Издавач: Макавеј, Скопље.