Штампа

Кристић, Ален

kristic alenАлен Кристић, рођен 1977. године у Сарајеву, магистар је теологије и један од покретача хрватског и босанско – херцеговачког издања међународног теолошког часописа „Concilium“. Члан је уредништва овог часописа, а ради и за магазин за политичку културу и друштвена питања „Статус“ из Мостара и часопис „Бобовац“ из Вареша. Главне области његовог научног рада чине: мировни потенцијал религија, светски етос, дијалог између хришћанства и ислама, политичка теологија, формирање религиозности на остацима социјализма, улога жене у сфери религиозности и теологија ослобођења. Ален Кристић објавио је неколико научних књига и бави се превођењем са немачког и енглеског језика. У његове преводе спадају Етика Дитриха Бонхефера и Гноза и хришћанство Кристофа Маркшиса.