Преводи са, на и између језика земаља Југоисточне Европе

аутори/ауторке

Штампа

Решицки, Делимир

resicki delimirДелимир Решицки рођен је 1960. године у Осијеку, где и данас живи и ради као уредник рубрике за културу у дневним новинама „Глас Славоније“. Превасходно пише поезију, али и прозу, есеје и критике. Његове песме заступљене су у бројним антологијама и преведене су на неколико језика.