Преводи са, на и између језика земаља Југоисточне Европе

аутори/ауторке

Штампа

Фишер, Ернст Петер

fischer_ernst_peter
© A. Savin
Ернст Петер Фишер, рођен 1947. године у Вуперталу, студирао је математику, физику и биологију. 1977. докторирао је из области биологије код Макса Делбрика/Max Delbrück на Калифорнијском институту за технологију, а 1987. хабилитирао из области историје науке коју предаје на Универзитету у Констанцу. Објављивао је научне чланке у часописима „GEO“, „Bild der Wissenschaft“, „Weltwoche“ и „FAZ“. На scienceblogs.de пише блог о филозофско – научним питањима и актуелним збивањима. Ернст Петер Фишер живи у Констанцу и Берлину.