Преводи са, на и између језика земаља Југоисточне Европе

преводиоци/преводитељке

Штампа

Суљић–Бошкаило, Бисера

suljic_boskailo_bisera
Бисера Суљић–Бошкаило, рођена 1965. године у Тутину (Србија), је босанско-херцеговачка списатељица. Објавила је романе Голи оток, La Perla, Пештер, Билија, збирке песама Вилино коло, Вилино коло и друге љубави и монографију Томас Ман на својим изворима. За свој песнички рад вишеструко је награђивана, добитница је, између осталог, награде „Антун Бранко Шимић“. Билија је 2009. награђена је као најбољи необјављени роман у Србији. Бисера Суљић–Бошкаило студирала је српскохрватски језик и књижевност у Сарајеву и Мостару и немачки језик и књижевност у Ајхштату. Између осталог, превела је дела Михаела Кригера/Michael Krüger, Бода Шефера/Bodo Schäfer и Паула Мара/Paul Maar, и докторирала из области немачког језика и књижевности. Бисера Суљић–Бошкаило живи у Инголштату и Новом Пазару. На међународном Универзитету у Новом Пазару води Катедру за германистику.