Преводи са, на и између језика земаља Југоисточне Европе

преводиоци/преводитељке

Штампа

Миндова, Људмила

mindova liudmilaЉудмила Миндова рођена је 1974. године у Русеу (Бугарска). Студирала је словенске језике у Софији, а 2006. стекла је докторску титулу. Ради као научна сарадница на Институту за балканске студије са Центром за траколошке студије при Бугарској академији наука. Људмила Миндова објавила је једну збирку песама (Blus po nikoe vreme, издавачка кућа „Сиела“, Софија 2010.) и монографију о хрватском песнику барока Ивану Гундулићу. Осим тога, превела је бројне књиге са српског, хрватског и словеначког језика, међу којима и дела Данила Киша, Дубравке Угрешић, Јосипа Остија и др.