Преводи са, на и између језика земаља Југоисточне Европе

преводиоци/преводитељке

Штампа

Петровић, Јелена

petrovic_jelena
Јелена Петровић, рођена 1980. године у Београду, студирала је германистику, театрологију и филмологију у Београду и Бечу. Тренутно ради у Фондацији „ERSTE“ у Бечу. Јелена Петровић преводи са немачког језика на српски и са српског на немачки. У њене преводе спадају дела Владимира Каминера (пет прича из књиге Руски диско), Владимира Арсенијевића (приче Зидови и Неукорењеност, као и текст Zemlja s druge strane ogledalа), Инга Шулцеа (Мобилни) и Арна Гајгера (Не заборавити Ану).