Преводи са, на и између језика земаља Југоисточне Европе

Krijohet Shtëpia e Shkrimtarëve dhe e Përkthyesve

.

202 gazetaEshtë themeluar në Tiranë programi rezidencial për shkrimtarë dhe përkthyes veprash letrare. Shtëpia e Shkrimtarëve dhe e Përkthyesve është mundësuar nga bashkëpunimi me POETEKËS me TRADUKI-n, rrjeti europian për letërsinë dhe librat, ku marrin pjesë Austria, Bosnjë-Hercegovina, Bullgaria, Gjermania, Kosova, Kroacia, Lihtenshtajn, Mali i Zi, Maqedonia, Rumania, Serbia, Sllovenia, Shqipëria dhe Zvicra.

balkanweb