Преводи са, на и између језика земаља Југоисточне Европе

преводиоци/преводитељке

Штампа

Миладинов, Кирил

miladinov kirilКирил Миладинов рођен је 1966. године у Загребу, где је студирао филозофију и германистику. Од краја осамдесетих година ради као слободни преводилац чија је специјалност класична немачка филозофија и њени наследници. До 2012. објавио је око 40 превода, међу којима и дела Имануела Канта, Ј. Г. Фихтеа, Ф. В. Ј. Шелинга, Г. В. Ф. Хегела, Арнолда Гелена, Ернста Касирера, Хелмута Плеснера, Мартина Хајдегера, Ханса Келзена, Ханс-Георга Гадамера, Георга Зимела, Карла Манхајма, Доналда Дејвидсона, Улриха Бека, Волфарта Паненберга, Јохена Хериша, Јана Асмана и Никласа Лумана.