Преводи са, на и између језика земаља Југоисточне Европе

преводиоци/преводитељке

Штампа

Стефанов, Данаил

stefanov danailДанаил Стефанов рођен је 1986. године у Софији. Студирао је словенске језике, са тежиштем на српском и хрватском језику, и славистику на универзитету „Св. Климет Охридски“ у Софији. Досад је објавио неколико превода у часописима и антологијама. Године 2010. учествовао је на преводилачком конкурсу на Универзитету у Софији и његов превод је објављен. Превод књиге Кад умрем да се смијем Фадиле Нуре Хавер, настао у сарадњи са Симеоном Стефановим, представља његов први већи преводилачки подухват.