Преводи са, на и између језика земаља Југоисточне Европе

преводиоци/преводитељке

Штампа

Стефанов, Симеон

stefanov simeonСимеон Стефанов рођен је 1986. године у Софији. Студирао је словенске језике, са тежиштем на српском и хрватском језику, и славистику на универзитету „Св. Климет Охридски“, такође у Софији. Досад је објавио неколико мањих превода у часописима и у оквиру преводилачких конкурса. Превод књиге Кад умрем да се смијем Фадиле Нуре Хавер, настао у сарадњи са Данаилом Стефановим, представља његов први већи преводилачки подухват.