Преводи са, на и између језика земаља Југоисточне Европе

преводиоци/преводитељке

Штампа

Алађозовски, Роберт

alagjozovski robertРоберт Алађозовски, рођен 1973. године, живи и ради у Скопљу као независни аутор, истраживач, менаџер у култури и уметнички и културни критичар. Студирао је компаративну књижевност на Филолошком факултету Универзитета у Скопљу и у процесу је стицања докторске титуле на Економском факултету у области менаџмента у култури. Од јуна 2017. до јуна 2018. Роберт Алађозовски био је министар за културу, тренутно је државни координатор за развој културе и међусекторске сарадње. Такође ради и као тренер у оквиру програма „European Diploma in Cultural Project Management“ Марсела Хиктера. У његове публикације убрајају се четири књиге, бројне студије у области филологије, филма и културне политике као и неколико превода чувених књижевних дела. Роберт Алађозовски је члан Независних писаца Македоније и редакције књижевног часописа Сарајевске свеске