Преводи са, на и између језика земаља Југоисточне Европе

аутори/ауторке

Штампа

Бек, Улрих

beck ulrichУлрих Бек, рођен 1944. године у Штолпу, у Источној Померанији, студирао је социологију, филозофију, психологију и политичке науке у Минхену, где је докторирао 1972. Седам година касније хабилитовао се из области социологије. Тежиште његовог научног рада представљају промене основа модерних друштава, поготово у доба глобализације. Бек се бави теоријским, емпиријским и методолошким питањима која настају као резултат тих промена, као и последицама и ризицима које оне собом носе по економију, политику, културу и масовне медије. Од 1980. Бек је уредник часописа „Soziale Welt“ [Друштвени свет]. Додељено му је неколико почасних доктората европских универзитета и бројне награде.